Kunskapsbank

jamen jag har inte hunnit sätta rubrikerna ens i alfabetsordning men en dag kanske…

Hållbar turism

Regional tourism organizations from management to marketing to knowledge-based development rapport av Nordingråbon tillika turiststrateg i Västerbotten Kajsa G. Åberg

Tankar kring ekoturism finner du hos Pelleåbergsgården, också i Nordingrå! Men varför heter alla Åberg..

Klimat

Klimatprognosen: längre växtsäsong – och mer torka Sveriges Natur har sammanställt forskningen kring framtidsscenarier och gjort grymma kartdiagram ihop med Newsworthy!

Mat-klimat-listan (pdf) från Elin Röös på SLU. Den behandlar bara mat ur klimatsynpunkt, och tar inte hänsyn till till exempel biologisk mångfald. Hur stor klimatpåverkan har en avocado?

Klimatförändringar och biologisk mångfald Slutsatser från IPCC och IPBES i ett svenskt perspektiv, rapport från Naturvårdsverket September 2020

Strandskydd

Riskfyllt att avskaffa strandskyddet enligt Naturskyddsföreningens Karin Lexen i debatt i SvD

Nya roller i strandskyddet Rapport från Naturvårdsverket. En utvärdering utifrån kommunens och länsstyrelsens erfarenheter av förändringarna i strandskyddsbestämmelserna 2009/2010.

Hållbara transporter och vart kommer elen ifrån

Fossilfritt, förnybart, flexibelt (pdf) Naturskyddsföreningens rapport om ”framtidens hållbara energisystem”, tar även upp transporter.

En rättvis omställning av transportsystemet  En analys av de sociala effekterna av styrmedel för minskade klimatutsläpp, forskning från Lunds Universitet 2020.

Hållbar mobilitet på landsbygden (pdf), en sammanställning av diskussioner i FB-gruppen Bensinupproret 3.0 via KTH. Denna preliminära rapport presenterades i Härnösand i februari 2020.

Skogen – det har aldrig funnits så många träd som nu, men mångfalden är i botten.

Landskapsplanering av skog – för biologisk mångfald och ett varierat skogsbruk, Naturvårdsverket, 2019. Finns att ladda ner som PDF eller beställa tryckt version för pengar.

Klimatet och skogen kunskapsbank från organisationen Skydda skogen

Det här tycker vi om skog från Naturskyddsföreningen. Här hittar man även Naturskyddsföreningens förslag på ny skogspolitik.

Skogsvårdslagen sammanfattad av Skogsstyrelsen.

Skogsbruk utan hyggen är framtiden fint reportage från Sveriges Natur

Beskrivning av Nyckelbiotoper via Skogsstyrelsen

Skogsbloggen av Malin Sahlin, skogshandläggare på Naturskyddsföreningen

Från skydd av skog till grön infrastruktur – om funktionalitet och procenträkning i det svenska skogslandskapet  Grundlig rapport med raka fakta om skogen och miljömålen, skriven av Per Angelstam.

Hållbart skogsbruk

Rapport om Hyggesfritt skogsbruk (PDF), Back Tomas Ersson, SLU, Skinnskatteberg 2020

Lubeckmodellen – en hyggesfri metod, sammanfattat av naturnära skogsentreprenörerna Silvaskog.

WWF:s skogsvårdsguide – Skogsvård på dina egna och naturens villkor (pdf) innehåller väldigt konkreta råd och fakta för enskilda skogsägare

Naturkulturmetoden information från Wikipedia (fantastiskt bra sammanfattat!)

Naturkulturförmedlingen certifierar skogsentreprenörer i metoden naturkultur. Här finns också, som namnet skvallrar, en utmärkt lista över de som redan har blivit certifierade och är tillgängliga för jobb.

Hyggesfritt skogsbruk information från Skogsstyrelsen via sajten Skogskunskap

Hyggesfritt skogsbruk och kontinuitetsskog det mer nördiga underlaget från Skogsstyrelsen, många rapporter!

Plockhugget kan hjälpa till med köp och sälj av miljövänligt virke, kurser och föreläsningar. Kurser inom kontinuitetsskogsbruk.

Konsten att hugga träd och ha skogen kvar av Mikael Karlsson – en fantastiskt användbar skogsbok som är lättfattlig trots mycket fakta!

Hyggesfritt skogsbruk – en kunskapssamanställning från SLU Future Forests

Matproduktion

Greenhouse gas emission from Swedish production of meat, milk and eggs 1990-2005 (pdf) börjar bli lite till åren kommen, men produktionen är ju i stort den samma om än i mindre omfattning åtminstone när det gäller mjölk…

Gunnar Rundgrens Jordbrukslära i Trädgården Jorden. Översikt av koncept och begrepp som ingår i bland annat permakultur, regenerativt jordbruk, holistic management och nygamla sädesslag.

Biologisk mångfald – vi står inför ett sjätte massutdöende av arter och felet är vårt eget.

SLU – Biologisk mångfald Aktuell forskning från SLU:s kunskapsbank

Centrum för biologisk mångfald – Om biologisk mångfald

Biodiverse – CBM:s magasin om aktuella frågor inom biologisk mångfald

Ängar och slåtter. Historia, ekologi, natur- och kulturmiljövård. (PDF) Tommy Lennartsson & Anna Westin. Riksantikvarieämbetet 2019.

Invasiva arter tar ofta över där känsliga arter har haft andrum

Invasiva arter i infrastruktur (pdf) CBM:s skriftserie 98, Centrum för Biologisk Mångfald. Tar upp alla invasiva arter, inklusive blomsterlupin.

Brobäck, D. opublicerat. Preventing the spread of the invasive plant Lupinus polyphyllus, Degree project in Biology 45 hp, Uppsala Universitet

Blomsterlupinen, den där invasiva vägblomman, lockar humlor men missgynnar alla leddjur – alltså samtliga övriga insekter, spindeldjur, mångfotingar och kräftdjur. Rapporten är på engelska men forskningen utfördes i Finland.  ”The invasive herb Lupinus polyphyllus  attracts bumblebees but reduces total arthropod abundance” Ramula, S. & Sorvari, J. Arthropod-Plant Interactions (2017) 11: 911. https://doi.org/10.1007/s11829-017-9547-z

Kvävets kretslopp

Kväve skadar miljö och ekonomi Naturskyddsföreningens sammanfattning av The European Nitrogen Assessment – Sources, Effects and Policy Perspectives svensk översättning för beslutsfattare Kväve i Europa.

Hållbara hantverk

Fetvedens vänner

Hålla hus – Västerbottens läns fantastiska portal om byggnads- och kulturvård i Norrland

1kvm lin är en nationell årlig kampanj från Hemslöjdskonsulenterna för att få allmänheten att odla och bereda sitt eget lin. Länken går till info från hemslöjdskonsulenterna på Västernorrlands museum i Härnösand.