Kunskapsbank

Klimat

Mat-klimat-listan (pdf) från Elin Röös på SLU. Den behandlar bara mat ur klimatsynpunkt, och tar inte hänsyn till till exempel biologisk mångfald. Hur stor klimatpåverkan har en avocado?

Strandskydd

Riskfyllt att avskaffa strandskyddet enligt Naturskyddsföreningens Karin Lexen i debatt i SvD

Nya roller i strandskyddet Rapport från Naturvårdsverket. En utvärdering utifrån kommunens och länsstyrelsens erfarenheter av förändringarna i strandskyddsbestämmelserna 2009/2010.

Skogen – det har aldrig funnits så många träd som nu, men mångfalden är i botten.

Klimatet och skogen kunskapsbank från organisationen Skydda skogen

Det här tycker vi om skog från Naturskyddsföreningen. Här hittar man även Naturskyddsföreningens förslag på ny skogspolitik.

Skogsvårdslagen sammanfattad av Skogsstyrelsen.

Skogsbruk utan hyggen är framtiden fint reportage från Sveriges Natur

Beskrivning av Nyckelbiotoper via Skogsstyrelsen

Skogsbloggen av Malin Sahlin, skogshandläggare på Naturskyddsföreningen

#Vimåsteprataomskogen fem korta filmer från projektet Future Forests, diskussionen lever på projektets facebooksida

Från skydd av skog till grön infrastruktur – om funktionalitet och procenträkning i det svenska skogslandskapet  Grundlig rapport med raka fakta om skogen och miljömålen, skriven av Per Angelstam.

Hållbart skogsbruk

Lubeckmodellen – en hyggesfri metod, sammanfattat av naturnära skogsentreprenörerna Silvaskog

Naturkulturmetoden information från Wikipedia (fantastiskt bra sammanfattat!)

Naturkulturförmedlingen certifierar skogsentreprenörer i metoden naturkultur. Här finns också, som namnet skvallrar, en utmärkt lista över de som redan har blivit certifierade och är tillgängliga för jobb.

Hyggesfritt skogsbruk information från Skogsstyrelsen via sajten Skogskunskap

Hyggesfritt skogsbruk och kontinuitetsskog det mer nördiga underlaget från Skogsstyrelsen, många rapporter!

Plockhugget kan hjälpa till med köp och sälj av miljövänligt virke, kurser och föreläsningar.

Konsten att hugga träd och ha skogen kvar av Mikael Karlsson – en fantastiskt användbar skogsbok som är lättfattlig trots mycket fakta!

Matproduktion

Greenhouse gas emission from Swedish production of meat, milk and eggs 1990-2005 (pdf) börjar bli lite till åren kommen, men produktionen är ju i stort den samma om än i mindre omfattning åtminstone när det gäller mjölk…

Biologisk mångfald – vi står inför ett sjätte massutdöende av arter och felet är vårt eget.

SLU – Biologisk mångfald Aktuell forskning från SLU:s kunskapsbank

Centrum för biologisk mångfald – Om biologisk mångfald

Biodiverse – CBM:s magasin om aktuella frågor inom biologisk mångfald

Blomsterlupinen, den där invasiva vägblomman, lockar humlor men missgynnar alla leddjur – alltså samtliga övriga insekter, spindeldjur, mångfotingar och kräftdjur. Rapporten är på engelska men forskningen utfördes i Finland.  ”The invasive herb Lupinus polyphyllus  attracts bumblebees but reduces total arthropod abundance” Ramula, S. & Sorvari, J. Arthropod-Plant Interactions (2017) 11: 911. https://doi.org/10.1007/s11829-017-9547-z

Kvävets kretslopp

Kväve skadar miljö och ekonomi Naturskyddsföreningens sammanfattning av The European Nitrogen Assessment – Sources, Effects and Policy Perspectives svensk översättning för beslutsfattare Kväve i Europa.

Hållbara hantverk

Fetvedens vänner