Emma Lupindräperska

Naturens superhjälpte som fäller lupiner och andra invasiva arter med lie och stridsrop.

Mina metoder

Skörda som gröngödsel tidigt på våren, skörda blomning ner i plastpåsar.

Skapa barriärer mellan bestånd och lupinfria ytor.

Jobba koncentrerat på små ytor, rutinmässigt och storskaligt på större ytor.

Målet är att de små ytorna ska bli fler, och allteftersom täcka en större yta samtidigt som de kräver allt mindre skötsel med starkare naturligt motstånd.

Målet är också, och det här är viktigt, att metoderna ska hålla över tiden. För en sommar räcker inte, inte heller två.

Jag hjälper gärna till att planera en rimlig krigsplan mot lupiner och andra invasiva arter hos andra! Maila här.
lupindreperska (a) gmail . com

Man kan också kontakta mig på facebook.