Hej

Alternativa Höga kusten startades ur en frustration över hur den urbana normen påverkar synen på miljön. Diskussionen kan ofta bli lite skev, och det hindrar spridandet av goda miljörätta ideer att utvecklas och spridas.

På landsbygden sker ju ett faktiskt miljöarbete, och en hel del naturvård. Det är här vi kan påverka lokala producenter och konsumtionsmönster.

På landsbygden är miljöfrågan också en överlevnadsfråga.

Omställningen är till för oss. Samtidigt som jag blickar tillbaka till när vi var fler här i byn och det bara var en knapp kilometer till affären, så drömmer jag idag om en elcykel för att ta mig över kullarna till affären som numera ligger sex kilometer hemifrån.

Alternativa Höga kusten är min outlet. Jag strävar efter att hålla detta projekt ideellt, och därmed fritt från reklam och yttre påverkan.