Länkkärlek

Alternativ.nu – forumet som också hör ihop med underbara tidningen Åter. Här finns även en väldigt informativ handbok som tar upp allt mellan himmer och jord, särskilt bra om man strävar efter att bli mer självförsörjande.

Glesbygdsgirls Facebookforum – en grupp bara för de som identifierar sig som kvinnor! Att leva på landsbygden innebär inte per automatik att man lever hållbart gubevars och detta är inget traditionellt ekonördforum, men här finns många kul alternativa lösningar, många att fråga om råd och inspiration, och ibland vilda diskussioner utifrån landsbygdsperspektiv. Dessutom fylls ens facebookflöde av en mängd bilder på söta husdjur av olika slag och storlekar.

Skogsskafferiet – örter som går att äta, ja tack! Här finns de flesta beskrivna och i ett format som vår ekoguide drömmer våta drömmar om.

Glesbygdsfika – guiden till gott glesbygdsfika!