”Våra barn kommer att undra hur vi kunde svika dem så hårt”

Bild lånad av TÅ

Kyrkskogen på Västanbäcksmon i Näsåker är en ljus och fridfull skog som är ett populärt friluftsområde. När skogen hotades av avverkning lyckades lokalbefolkningen och Näsåkers Skogsvärn förmå Härnösands stift att avstå från avverkning på grund av skogens höga naturvärden. Kyrkskogen består av orörd gammelskog, och är hemvist för flera sällsynta arter.

– Vi kallade byn till möte om skogen, och alla var eniga om att det inte skulle avverkas. Så vi begärde samråd med Härnösands stift, berättar Daniel Rutschman i en artikel med Tidningen Ångermanland.

– De lyssnade på oss. Det är fantastiskt, det ska stiftet verkligen ha credd för.

Han berättar vidare att kalhyggesbruk är en stor orsak till nedgången av skogslevande arter, och att bevarandet av gamla skogar är av akut betydelse för biologisk mångfald.

– När 20-30 procent återstår av ett ursprungligt ekosystem, till exempel orörd naturskog, börjar den stora artutrotningen. Väven av ekologiska sammanhang blir så skör att arterna inte längre förmår överleva på lång sikt, säger Daniel Rutschman till tidningen.

Han hoppas att fler engagerar sig för att bevara skogar med höga naturvärden och att skogsbruket kan övergå till hållbart skogsbruk.

https://www.tidningenangermanland.se/2023-09-26/vara-barn-kommer-att-undra-hur-vi-kunde-svika-dem-sa-hart