Nedskärningar i naturvården utmanar folkhälsan och Skogsstyrelsen saknar resurser för att följa lagen

Landets fria: Vandringsleder, grillplatser och naturvårdsprojekt försvinner i regeringens nedskärningar, varnar Svenska Turistföreningen och Friluftsfrämjandet.
– Jag tror inte att man förstår vad det här innebär, säger Kristina Ljungros vid Friluftsfrämjandet.

Värst blir det kanske för folkhälsan, eftersom naturvistelse gynnar låginkomsttagare mest. När inkomstklyftorna ökar blir också fler beroende av att leder och grillplatser tillgängliggör naturområden.

Landets fria: En skogspromenad någon gång i veckan har större betydelse för hälsan för den som tjänar lite än för höginkomsttagare enligt en ny studie.

”Vinsterna i välmående från att vistas i naturen minst en gång i veckan under året motsvarar en löneökning på 100 euro om året” (omkring 11 000 kronor), säger studiens huvudförfattare Leoni Fian.

Ur ett folkhälsoperspektiv räcker det alltså inte att plantera träd där människor bor, utan naturområden behöver göras mer tillgängliga för socioekonomiskt utsatta grupper, menar forskarna. Studien Nature visits, but not residential greenness, are associated with reduced income-related inequalities in subjective well-being går att läsa bakom länken.

Skogsstyrelsen saknar resurser för att kunna följa lagen

DN: Miljödom: Skogsstyrelsen bryter medvetet mot lagen
— Vi är väl medvetna om att myndigheten inte har de resurser som krävs för att göra tillsyn av avverkningsanmälningar på det sätt som rättsutvecklingen kräver av oss, skriver Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i ett pressmeddelande.

Altinget: Vem räddar en krympande skogsnäring?
— Det finns all anledning att vara oroad över skogsnäringens framtid. Det finns ingen politisk vision, ingen berättelse om vart samhället vill med näringen – och vi har en näring som vill ha status quo.
Det skriver professor och skogskonsulent Sten B Nilsson i den ovan länkade debattartikeln i Altinget.

”Våra barn kommer att undra hur vi kunde svika dem så hårt”

Bild lånad av TÅ

Kyrkskogen på Västanbäcksmon i Näsåker är en ljus och fridfull skog som är ett populärt friluftsområde. När skogen hotades av avverkning lyckades lokalbefolkningen och Näsåkers Skogsvärn förmå Härnösands stift att avstå från avverkning på grund av skogens höga naturvärden. Kyrkskogen består av orörd gammelskog, och är hemvist för flera sällsynta arter.

– Vi kallade byn till möte om skogen, och alla var eniga om att det inte skulle avverkas. Så vi begärde samråd med Härnösands stift, berättar Daniel Rutschman i en artikel med Tidningen Ångermanland.

– De lyssnade på oss. Det är fantastiskt, det ska stiftet verkligen ha credd för.

Han berättar vidare att kalhyggesbruk är en stor orsak till nedgången av skogslevande arter, och att bevarandet av gamla skogar är av akut betydelse för biologisk mångfald.

– När 20-30 procent återstår av ett ursprungligt ekosystem, till exempel orörd naturskog, börjar den stora artutrotningen. Väven av ekologiska sammanhang blir så skör att arterna inte längre förmår överleva på lång sikt, säger Daniel Rutschman till tidningen.

Han hoppas att fler engagerar sig för att bevara skogar med höga naturvärden och att skogsbruket kan övergå till hållbart skogsbruk.

https://www.tidningenangermanland.se/2023-09-26/vara-barn-kommer-att-undra-hur-vi-kunde-svika-dem-sa-hart