Skogen skogen, se skogen!

Hyggesfritt skogsbruk kan, enligt Back Tomas Ersson i en rapport i ämnet från SLU, ibland vara ett bättre alternativ för att nå en högre optimeringsgrad av skogens alla värden än trakthyggesbruket. I rapporten från 2020 tar Ersson avstamp i modern skogsforskning från både Europa och Sverige, och kartlägger ett nuläge för svenskt hållbart skogsbruk.

 

page4image997039584
Mitten av bullen är ju alltid godast, visstå?

Självaste Skogsstyrelsen har sedan några år tillbaka blivit enklare att jobba hyggesfritt med.

I dagsläget anser Skogsstyrelsen (SKS 2017) att:

  • hyggesfritt skogsbruk kan ses som ett komplement till trakthyggesbruk på en begränsad del av skogsmarken;
  • hyggesfritt skogsbruk bör öka i omfattning där detta är motiverat ur miljö-, kulturmiljö-, eller skötselsynpunkt eller med hänsyn till rekreationsvärden och rennäringen.
Jag har själv under sommaren blivit med gammelskog, en slags ”låna den här och gör nåt bra”-lösning som jag välkomnar med öppna armar! Nu återstår bara att få markägaren att bedriva hyggesfritt på resten av sitt fantastiska skogsbestånd. Vi har jättemycket skog i Höga Kusten och Ådalen som inte bara behöver skyddas, en hel del av skogarna kan också restaureras för att gynna fler aspekter av skogen som kulturmiljön och rekreationsvärden. Det är inte bara lokala bärplockare som behöver skogar med bär i, det är också viktigt för att regionen ska kunna vidareutveckla naturturismen som bara ligger i sin linda än så länge.
Ett ytterligare lästips är Mikael Karlssons bok Konsten att hugga träd och ha skogen kvar, eller lyssna på någon av hans föreläsningar! Det är en slags populärvetenskaplig bok om hur man kan bruka skogen nu för tiden, utan att för den skull fördumma ämnet eller läsaren och passar därför som introduktion för både skogsägare och allmänna skogsnjutare.
Nästa steg!
Om du äger skog så kolla vilka alternativ som finns inom skogsägarförening och skogsstyrelsens rådgivning (som är gratis), gå med i FB-gruppen hyggesfritt skogsbruk och njut av andras exempel på framgångsrik hållbar skog.  För att ÖKA mångfalden i våra artfattiga skogar behöver vi dock påverka fler än oss själva, och för det finns flera olika initiativ just nu!
Föreningen Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen pushar för mer hållbara skogar, med den första som något mera arg och radikal men alltid med brett faktastöd! Även Extinction rebellion har hoppat på skogståget bland annat med IG-kontot Skogsupproret. De kopplar ofta sitt engagemang för skogar med vår urpsrungsbefolknings rätt till renbetsskogar, och de driver en del fysiska demonstrationer i Sapmi ofta ihop med Fältbiologerna och/eller Skydda skogen. Genom Naturskyddsföreningen arrangeras ofta inventeringsträffar och -kurser för att själv kunna rapportera in artfynd till artportalen och hitta nyckelbiotoper. Tyvärr ligger föreningarna lågt med aktiviteter just nu pga jävla covid, ni vet.
Apropå Instagram, så finns där också en i Sverige strandad världsfotograf som under covid-tiden fått upp ögonen för det svenska Skogsmissbruket. Vackra bilder på en ekologisk katastrof.
Det största skogliga hotet idag står den sköra fjällskogen inför, den som ligger vid faktiska fjällen alltså, men det innebär inte att vi kan slappna av i vårt egna skogslän. Vi måste ställa om hela skogsbruket, tall för gran för sälg och björk och några till.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.